Dr. Tihanyi Katalin, igazgató

Dr. Tihanyi Katalin

Kilenc gyermekes katolikus családból származom. Középiskolai tanári végzettségű szüleim elkötelezettsége, magas színvonalú szakmai munkája hatást gyakorolt hivatásom választásában.

Az ELTE BTK-n végeztem, történelem szakos középiskolai tanárként és népművelési előadóként.

Szintén itt szereztem 1972-ben doktori diplomát. Közoktatási vezetőképzőt a Holland-Magyar Vezetőképzőn végeztem a Szegedi Tudományegyetem keretében. Pályám kezdetén népművelés területén dolgoztam a Budapest VII. kerületi, majd a Fővárosi Tanácsnál, mint főelőadó, valamint népművelési csoportvezető.

Tanári pályám kezdete Budafokhoz kapcsolódik, ahol a XXII. kerületi Zeneiskolában az első művészeti iskolakísérlet vezetője lettem, igazgatóhelyettesi beosztásban. Közben óraadóként, később főállásban a Budai Nagy Antal Gimnáziumba tanítottam.

1987-ben teljesült ifjúkori álmom, visszakerültem alma materembe, a Budapest II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumba, ahol 3 évig tanár, majd 1990. december 1-jétől igazgató lettem. 23 éven keresztül vezettem az iskolát, ahol a sok öröm, siker, szeretet, de a megpróbáltatások is megedzettek, formálták, alakították egyéniségemet.

Vezetői munkám mellett különböző megbízásokat, felkéréseket kaptam, amelyek tovább szélesítették látókörömet, gazdagították szakmai tevékenységemet, fejlesztették személyiségemet.

Egy évtizeden keresztül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pedagógiai Tanszékén óraadó tanárként működtem. Iskolavezetői tapasztalataimmal hasznosítva vezetőigazgatói felkérést kaptam a BME Pedagógiai Tanszékétől, valamint a Pázmány Egyetemtől. E tevékenységet szintén 10 évig végeztem.

Kétszer kaptam meg miniszteri megbízással a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület elnöki tisztségét, melyet jelenleg is végzek. Szakértői és érettségi elnöki feladatokat is elláttam.

A Móricz Zsigmond Gimnázium igazgatójaként, a kollégák bizalmából a kerületi igazgatói munkaközösség vezetője voltam több mint 10 évig.

Speciális érdeklődésem eredményeként több színjátszó csoportot vezethettem iskolákban és közművelődési intézményekben. Megmérettetések alkalmával arany és ezüst minősítést kaptak csoportjaim produkciói.

A Jóisten kegyelme, szeretete az idei tanévben a Szent Benedek Iskolaközpontba vezérelt, ahol 2014. július 1-jétől igazgatói megbízást kaptam.

A feladat sikeres végzéséhez kérem Isten áldását nemcsak a magam, hanem az egész intézmény számára.

Az a célom, hogy az iskolaközpont lelkiségének, eddig létrehozott értékeinek, kialakult hagyományainak megőrzése mellett új fejlesztési irányt adjak. Szeretném, ha a szakmai színvonal további emelésével, minél több tehetséges tanuló beiskolázásával a katolikus iskolák sorában még rangosabb helyet sikerüljön megszerezni.

Ez csak a kollégákkal és a diákokkal végzett közös erőfeszítés eredményeként születhet meg. Feltétlenül számítok továbbra is a kedves szülők megerősítő, jóindulatú, segítőkész támogatására.

Hiszem, hogy szeretetteljes légkörben, minden munkatársam elkötelezett, lelkes, minőségi tevékenységével elképzeléseim megvalósíthatók lesznek.

 

VISSZA A NEVELŐTESTÜLETHEZ