Központi írásbeli felvételi vizsga tudnivalók

A 6, és 4+1 évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők központi írásbeli vizsgája 2019. január 19-én (szombat) 10 órakor kezdődik az iskolában. Kérünk minden felvételiző tanulót, hogy a vizsga kezdete előtt legkésőbb fél órával, 9.30-ig érkezzen meg az iskolába. A központi írásbeli vizsgáról szóló értesítést januárban kapják meg a felvételiző diákok.


A pótló írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 24. (csütörtök) 14 óra. Csak azok a tanulók írhatnak pótló írásbeli vizsgát, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni és ezt igazolni tudják. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.
FIGYELEM! A vizsgán semmilyen elektronikus eszköz (mobiltelefon, tablet, okosóra, stb.) nem használható. A diákok a magukkal hozott mobiltelefont/mobiltelefonokat, okosórát és egyéb elektronikus eszközöket kikapcsolt állapotban a tanári asztalra teszik.
A kiértékelt feladatlapok megtekintésére 2019. január 25-én (péntek) 8.00-12.00 óráig és 13:00-17:00 óráig van lehetőség a titkárságon. A kiértékelt feladatlapokról elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel, telefonnal másolat készíthető. A megtekintést követő első munkanap végéig – 16.00 óráig – a vizsgázó és szülője írásban észrevételt nyújthat be a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén.
Az értékelő lapok személyesen, aláírás ellenében vehetők át 2019. január 31-én (csütörtök) 8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig a titkárságon.
Általános információk a feladatlapokról:
A központi írásbeli vizsga magyar nyelvi és matematika feladatlapok megoldásából áll. Mind a két feladatra 45 perc áll rendelkezésre. A két feladatlap kitöltése között 15 perces szünet van. Tantárgyanként 50-50 pont szerezhető.
A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz nem használható.

Minden diáknak sok sikert és jó eredményt kívánunk!