Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak

Szigethy Katalin, könyvtáros

Iskolai könyvtári állománykezelése és rendelkezésre bocsátása,  könyvtári ismeretek oktatása

végzettsége: informatikus könyvtáros és magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Elérhetőség: konyvtar@janospal.hu

Aleszné Mező Magdolna, gyógypedagógus-logopédus

Diplomámat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagógia-logopédia karán szereztem logopédia szakirányon.

A sikeres élethez hatékony verbális kommunikációra van szükség, ezért kiemelkedő fontosságúnak tartom a beszéd – hang – nyelv – és kommunikációs zavarban szenvedő gyermekek kommunikációs problémáinak mielőbbi felismerését és korrekcióját.

Elérhetőség: alesznemezo.magdolna@upcmail.hu

Érsek Dóra, pszichológus

Diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fejlődés- és klinikai gyermekpszichológiai szakirányán szereztem meg. 2014 óta végzek iskolapszichológusi munkát, melynek során az egyéni és csoportos foglalkozások keretein belül nem csak konkrét konfliktushelyzetek, illetve magatartásban és teljesítményben jelentkező nehézségek kezelését tartom fontosnak, hanem nagy hangsúlyt fektetek a személyiségfejlesztésre, önismeretre, kompetenciafejlesztésre egyaránt.

A tanárokkal, tanlelkülettel és a szülőkkel együttműködve igyekszem segíteni az iskolai munkát az oktatói- nevelői tevékenység hatékonyságának érdekében.

Az iskolapszichológusi szolgáltatás egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozások estében szülői beleegyezéssel történik, konzultációra időpontot az e-mail-címemen kérhetnek.

Elérhetőség: ersek.dora@janospal.hu