Közösségi szolgálat

Alapinformációk az iskolai közösségi szolgálatról

Közösségi szolgálat                                                             Szt. II. János Pál Iskolaközpont

 

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

Mi számít közösségi szolgálatnak?

–  Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

–  Ha ez a tevékenység szervezett keretek között folyik.

–  Ellenszolgáltatás nélkül.

 

2016.január 1-től az érettségi feltétele legalább 50 óra közösségi szolgálat

(ld. új Köznevelési Tv: 2012. CXC. tv, 110/2012. Kormányrendelet )

 

A törvény a következőket írja elő:

A közösségi szolgálatban “óraként” definiált értéket 60 percben kell számolni, az 50 órába a közösségi szolgálat helyszínére utazás és hazautazás nem számít bele, de beleszámolható 5 óra felkészítés és 5 óra projektértékelő záró megbeszélés. A szolgálat megkezdését közösségi szolgálati jelentkezési lapon kell az intézménynek – nem nagykorú tanuló esetén a szülői nyilatkozattal együtt – jelezni, a közösségi szolgálat ezt követően kezdhető meg.

A nappali tagozaton tanuló diákok 50 óra közösségi szolgálat teljesítése után bocsáthatók érettségire.

 

Számos előny származik abból, ha az ifjú emberek részt vesznek a társadalom egészét segítő tevékenységben:

a diákok megismerkedhetnek

–  a munkával

–  egy  más környezettel

–  több tapasztalatot gyűjthetnek.

–   személyiség-, közösség- és társadalom fejlesztő hatású

–  egymásra figyelést fejleszti

– segítségnyújtás,együttműködés és szociális érzékenység kialakítása, fejlesztése

–  felelősségvállalás megismerése

–  konfliktus kezelés és   problémamegoldás gyakorlása

 

A jelentkezési lap innen letölthető.

 

Területek, ahol szolgálatot végezhetnek diákjaink:

1.)  szociális

2.)   környezet- és természetvédelmi

3.)  oktatási

4.)  kulturális

5.)  egészségügyi

6.)  közös sport-és szabadidős tevékenység

– óvodáskorúakkal

– sajátos nevelést igénylő gyermekekkel

– idős emberekkel

– nagycsaládoknál

 

 

A 2016-17 tanévben 5 általunk szervezett intézményben végeztek diákjaink közösségi szolgálatot:

 

 

Máltai Szeretetszolgálat:

 • nyári szolgálati lehetőségek
 • játszótereken – animátorként
 • rászorulóknak élelmiszer osztás
 • „ Adni öröm” akció karácsony előtt élelmiszer gyűjtés

 

Kamaraerdei Idősek Otthona: / három telephelyen /

 • beszélgetés idősekkel
 • sétálás idősekkel
 • ünnepek előtt műsor adása

 

Missio Christi  Alapítvány

 • adminisztráció segítése
 • programok szervezése, lebonyolítása
 • NET tábor szervezése, lebonyolítása
 • ECYD , délutáni foglalkozások szervezése, tartása

 

Iskolaközpont által szervezett munkák:

 • óvodai segítés – játék, karban tartás
 • óvodai kirándulás segítése
 • nyári karbantartási munkálatok
 • adminisztrációs feladatok
 • alsóbb évfolyamosok korrepetálása
 • tavasszal és ősszel kertrendezés, takarítás, festés
 • délutáni szabadidős programok szervezése, lebonyolítása.

 

Budapesti Művelődési Központban:

 • idősek alapfokú számítógép és internet használói képzése

 

  Budapesti Tollaslabda Szövetség

 • versenyeinek lebonyolítása: regisztráció, jegyzőkönyv vezetés

 

 

Lehetőségük van a diákoknak a saját lakóhelyükhöz közeli plébánián, alapítványnál, közhasznú egyesületnél tevékenykedni. Ebben az esetben előre kérünk egy „ Együttműködési megállapodást” kitöltetni a fogadó szervezettel, amiben saját tevékenységükről és diákunk feladatáról írnak. A diák csak ennek beérkezése után kezdheti meg ott a szolgálatát. Elvégzett óráiról pedig rendszeres tájékoztatást kérünk, a szolgálati naplóba. Végül egy oldalas beszámolóban kell diákunknak a külsős helyszínen végzett szolgálatáról beszámolni.

 

 

 

 

Közösségi szolgálatunk éves tervezése

Szeptember:            kapcsolatfelvétel, egyeztetés az intézményekkel, szerződés kötés, ill. megújítás

 

 

December:              a két új 9. osztály számára érzékenyítő előadás keretében megismertetjük a közösségi                                                        szolgálat fontosságával és elvégzésének feltételeivel. Régebbi diákok beszámolói.

jelentkezés:

 • szolgálati helyek bemutatása
 • szülői hozzájáruló nyilatkozatok ellenőrzése
 • napló kiosztása,  a programon való részvételt a naplóban mindig   igazoltatni kell a fogadó intézménnyel (pecsét, aláírás)!
 •   egyeztetés az osztályfőnökökkel és a kapcsolattartó tanárokkal

 

Január -június:        közösségi szolgálati program,a tevékenységek folyamatos figyelemmel  kísérése

 

 

Június eleje:

 •     zárás, megbeszélés, élménybeszámolók, (külső szervezet esetén) írásban,  tapasztalatok
 •     adminisztrálás a naplóban, bizonyítványban, törzskönyvben
 •     nyári lehetőségek ismertetése

 

Tapasztalataink szerint a legoptimálisabb, ha diákjaink 9. évfolyam 2. félévétől kezdődően 11.osztály elejéig elvégzik közösségi szolgálatukat. Így a közösségi szolgálatot segítő tanárok és az osztályfőnökök erre buzdítják a fiatalokat!

A közösségi szolgálatot segítő tanárok: Salamin Ágnes  és Oláhné Verzár Mónika

 

2016.augusztus 15.

Szekér Borbála

nevelési igazgatóhelyettes